Diş kanal tedavisi, çürümüş dişlerin tekrar sağlığına kavuşturulması ve aynı zamanda diş kaybının önlenmesi için uygulanan tedavidir. 

Dişte kanal tedavisi, dişin içinde bulunan ve yumuşak bir doku olan pulpada meydana gelen iltihabın giderilmesi için yapılan bir tedavi şeklidir. Pulpanın yani dişin içindeki yumuşak dokunun iltihaplanarak hasar görmesi aynı zamanda çürük oluşumudur. Dolayısıyla da çürük dişin temizlenmesi, sağlıklı yapısına kavuşturulması ve böylece diş kaybının önlenmesi için diş hekimi tarafından diş kanal tedavisi uygulanmaktadır. 

Diş Kanal Tedavisi Nedir?

Yazı İçeriği

Kanal Tedavisi Nedir: Tıpta endodonti (kanal tedavisi) tedavisi olarak da bilinen dişte kanal tedavisi, diş içinde yumuşak dokunun yani pulpanın iltihabını ve enfeksiyonunu ortadan kaldırmak için uygulanan tedavidir. Dişin içinde yer alan yumuşak doku pulpanın içinde dişlerin canlı yapısını oluşturan kan damarları, bağ dokusu ve sinirler vardır. 

Diş kanal tedavisi ile çürük diş bölgesi temizlendikten sonra aynı zamanda pulpanın içindeki sinirler de alınır, dişin içinde oluşmuş iltihap ve enfeksiyon temizlenir. Böylece diş sağlam bir yapıya kavuşturulurken aynı zamanda diş kaybı da engellenmiş olur.

Doğru tedavi uygulanmadan önce oral diagnoz yapılarak kişiye özel tedavi programı oluşturulur.

Diş Kanal Tedavisi Neden Yapılır?

Kanal tedavisi gerektiren diş içindeki pulpada büyük olasılıkla iltihap ya da enfeksiyon vardır. Dişte kanal tedavisi de pulpa dokusundaki enfeksiyonun, iltihabın ortadan kaldırılması ya da hasarın giderilmesi için yapılmaktadır. 

Diş kanal tedavisi gerektiren birçok farklı neden olabilir. Bunların başında pulpa iltihabının yanı sıra pulpada meydana gelen enfeksiyon, kaza ya da spor gibi nedenlere bağlı pulpada meydana gelen hasar ya da travma ve çürük diş tedavisi edilmemesi sonucunda diş dibinde meydana gelen apse gelmektedir.

Diş Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır: Kanal tedavisi, tedavi uygulanacak olan dişin konumuna ve sorununa göre dişçi tarafından farklı yöntemlerle yapılabilmektedir. Ancak tüm kanal tedavilerinde genel olarak dişin temizlenmesi, sinirlerin alınması, dişin doldurulması gibi aşamalar uygulanmaktadır. Ancak dişin dolgulu, kaplamalı olmasına göre ya da dişin önde veya arkada olmasına göre kanal tedavisi de farklı basit tekniklerle uygulanabilir. 

Süt Dişi Kanal Tedavisi

Süt dişleri de zaman zaman kanal tedavisine ihtiyaç duyan dişlerdir. Süt dişinin içindeki pulpada iltihap ya da enfeksiyon oluştuğunda ya da hasar meydana geldiğinde kanal tedavisi gerekebilir. Her ne kadar süt dişleri dökülen dişler olsa da bu tarz sorunlar olduğunda ötelenmeden mutlaka kanal tedavisi yaptırılmalıdır. Aksi halde kalıcı dişler çıkana kadar süt dişlerindeki problemler ağız sağlığı için tehdit haline gelebilmektedir. 

Süt dişinin kanal tedavisi de yetişkin dişlerine benzeyen yöntemlerle yapılsa da süt dişlerinin daha küçük olması sebebiyle kanal tedavileri daha kısa sürede ve daha kolay yapılmaktadır. 

Dolgulu Dişe Kanal Tedavisi

Dolgu yapılmış dişler de zaman zaman kanal tedavisine ihtiyaç duyabilir. Bu ihtiyaç genellikle dolgulu dişin içinde bulunan kanalda oluşan pulpa enfeksiyonu veya iltihabıdır. Dolgulu dişe kanal tedavisi yapılabilmesi için öncelikle dişteki dolgu çıkarılır ve ardından kanallar temizlenir. Kanallar enfeksiyon ve iltihaptan tamamen arındırıldıktan sonra dişe tekrar dolgu yapılır. 

Dolgulu dişe kanal tedavisi oldukça dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Zira diş dolgusunun çıkarılmasıyla birlikte diş zayıf ya da daha sağlıksız bir yapıya bürünebilir. Bu sebeple dolgulu diş, mutlaka alanında uzman hekimler tarafından teknolojik ekipmanlar ile yapılmalıdır. 

Diş Kanal Tedavisi: Ön Dişe Kanal Tedavisi

Ön diş kanal tedavisi, ağzın ön kısmında bulunan ve kesici olan dişlerin yumuşak dokularında yani pulpalarında meydana gelen enfeksiyon ve iltihap sebebiyle yapılmaktadır. Ön dişler ağız içinde en çok görünen dişler olduğundan kanal tedavisi sağlığın yanı sıra aynı zamanda estetik bir değer de taşımaktadır. 

Ön diş pulpalarında oluşan enfeksiyon ya da iltihabın yok edilmesi için öncelikle pulpa çıkarılır, kanallar temizlenir ve son aşamada ise diş yeniden doldurularak diş kökünün hava alması önlenir. Ancak ön dişler sürekli göz önünde olduğu için ve dolgu işlemi sonrasında renk değişikliğine uğrayabileceği için kanal tedavisi sonrasında ön dişlere renk bütünlüğünü sağlayabilmek adına diş için bonding ya da estetik dolgu gibi en uygun restorasyon yöntemleri uygulanabilir. 

Diş Kanal Tedavisi: Kaplama Diş Sökülmeden Kanal Tedavisi

Diş çürüğü, çatlak, kırık ya da sararmış olan diş çekilirse ağızda ciddi bir estetik bozukluk meydana gelebilir. Bu nedenle bu dişlerin estetik değerini yükseltebilmek adına istisnai durumlar dışında dişlere kaplama yapılabilir. Fakat bazı durumlarda kaplama diş ile doğal diş arasında bir boşluk oluşumu sebebiyle doğal dişe besin artıklarının sızması mümkündür. Bu durum aynı zamanda pulpanın iltihaplanmasına neden olabilirken beraberinde kanal tedavisine duyulan ihtiyacı da getirebilir. 

Kaplama dişin sökülmeden kanal tedavisi yapılıp yapılmaması dişteki hasara göre değişkendir. Ancak genellikle diş köküne inerek pulpa dokusunu temizleyebilmek adına kaplamanın sökülmesi gerekli hale gelebilir. Kimi zaman da kaplamanın sökülmesine gerek kalmadan uygun bir noktadan giriş yapılarak kanal tedavisini gerçekleştirmek mümkün olabilir.

Diş Kanal Tedavisi: Diş Kisti Kanal Tedavisi

Dişin kökünde ya da çevresindeki dokularda meydana gelen sıvı birikintisine “Diş kisti” tanımlaması yapılır. Diş kistinin en yaygın görüldüğü durumlar ise diş kökünün çevresinde oluşan iltihaptır. Genellikle ağrısız ve belirtisiz olarak ilerler ve ileri seviyelerde çevre dokuları baskılayarak dokulara zarar vererek kendisini gösterir. 

Kanal tedavisi yöntemi, diş kisti sorunlarında uzmanlar tarafından uygulanan ilk tedavi yöntemlerinden birisi değildir. Fakat buna rağmen kistin büyümesini engellerken aynı zamanda dişin sağlıklı yapısını korumak ve diş kaybını önlemek için zaman zaman kanal tedavisine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Diş Kanal Tedavisi: Kırık Diş Kanal Tedavisi

Kırık dişte kanal tedavisi, öncelikle dişin çekimini yani diş kaybını önlemek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Kırılmış dişlerin köklerindeki yumuşak dokuda da hasar ya da iltihap söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda öncelikle eğer varsa kırık dişin çürük kısmı tamamen temizlenir, pulpa çıkarılır, sinirler alınır ve diş sağlıklı yapısına kavuşturulur. Son aşamada ise kırık dişe dolgu ve benzeri gibi restore yöntemleri uygulanarak sağlıklı yapısının korunması amaçlanır. 

Diş Kanal Tedavisi: Azı Dişine Kanal Tedavisi

Azı dişler, çiğneme konusunda önemli bir role sahip olan dolayısıyla da ağız içerisinde son derece önemli olan dişlerden birisidir. Ancak tıpkı diğer dişlerde olduğu gibi azı dişlerin pulpa dokularında hasar, iltihap, travma, çürük ve enfeksiyon gibi sorunlar meydana gelebilir. Bu sorunlar aynı zamanda hem azı dişlerin hem de diğer tüm dişlerin sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Azı dişe kanal tedavisi yapılırken tıpkı diğer dişlerde olduğu gibi öncelikle pulpa çıkarılır, hasarlı doku temizlenerek enfeksiyon giderilir. Bu sayede özellikle beslenme sırasında büyük öneme sahip olan azı dişlerin çekilme ihtimali de ortadan kaldırılmış olur. 

Diş Kökü Erimesi Kanal Tedavisi

Diş kökünün erimesi aynı zamanda diş kökündeki dentin gibi sert dokuların aşınarak inceldiği anlamına gelir. Diş köklerinin erimeye başlaması beraberinde diş köklerinin zayıflığına, hassasiyetine ve hatta diş kaybına dahi sebebiyet verebilir. 

Diş köklerinin erimesinde uygulanan tedavi yöntemlerinden birisi de kanal tedavisidir. Diş kökündeki pulpada oluşan sorunların giderilmesi yani diş kaybını engellemek için kanal tedavisi yapılabilir. Diş köklerinde oluşan iltihap ya da hasar kanal tedavisi ile ortadan kaldırıldığında aynı zamanda diş kökleri de tedavi edilmiş olmaktadır. 

Kanal Tedavisi Sonrası Diş Üstüne Basamama

Kanal tedavisi sonrasında birkaç gün süren iş üstüne basamama durumları oldukça normaldir. Kanal tedavisi, diş içindeki yumuşak doku olan pulpanın temizlenmesi işlemidir. Haliyle diş kökünde işlem yapılması dişte bir hassasiyet oluşturabilmektedir. 

Kanal tedavisi sonrasında 2-3 gün kadar süren diş üstüne basamama durumu normal olsa da eğer bu durum daha uzun süre devam eder ise mutlaka tedaviyi uygulayan uzmana başvurulmalıdır. 

Kanal Tedavisi Yapılan Diş Neden Apse Yapar?

Dişte kanal tedavisi yapılabilmesi için diş içi açılır ve bu sırada diş hava alır. Tedavi işlemi yapılan ortam yeteri kadar sterilize edilmemiş ise ortamda bakteri ve benzeri gibi maddeler bulunabilir. Kanal tedavisi için diş açıldığında havadaki bakteri ve mikroplar diş içine yerleşebilir. 

Dişe yerleşen bakteriler diş köküne ve kan damarlarına ilerleyerek apse ve iltihap oluşumuna sebebiyet verebilir. Bu durum aynı zamanda şiddetli ağrı ve hassasiyete de ortam hazırlayabilir. 

Kanal Tedavisi Yapılan Diş Ağrır mı?

Kanal tedavisi, yumuşak doku içinde meydan gelen iltihabı ya da enfeksiyonu ortadan kaldırmak için yumuşak dokunun yani pulpanın çıkarılarak diş içinin temizlenmesiyle yapılır. Diş içerisinde yapılan kanal tedavisi sonrası ağrı oluşumunu görülebilmektedir. 

Tedavi sırasında dişin iç kısmı teknolojik ekipmanlar ile temizlenir ve ardından dişe dolgu yaparak diş içinin hava alması önlenir. Tüm bu işlemler lokal anestezi ile yapıldığından hasta işlem sırasında herhangi bir ağrı ve acı hissetmez. Ancak anestezinin etkisi geçtikten sonra diş köküne yapılan işlemlerden sonra 2-3 gün kadar kanal tedavisi yapılan dişin ağrıması olası bir durumdur. 

1 Diş Kanal Tedavisi Kaç Dakika Sürer?

Kanal tedavisinin kaç dakika süreceği tedaviyi yapacak olan hekimin uzmanlığının yanı sıra aynı zamanda dişteki kök sayısına ve dişin iltihap durumuna göre farklılık gösterebilir. Ayrıca dişin ağızda bulunduğu konum da tedavinin kolay ve hızlı ya da zor ve uzun süreli olmasını etkileyebilir.

Söz konusu faktörlere bağlı olarak 1 tane dişin kanal tedavisi 30 dakika gibi kısa bir zaman diliminde sürebileceği gibi kök sayısı fazla ve ağız içinde zor bir konumda olan dişin kanal tedavisi 90 dakikaya kadar sürebilmektedir. 

Kanal Tedavisi Yapılan Diş Neden Ağrır?

Kanal tedavisi sonrası diş ağrısı, uzmanlar tarafından sadece birkaç gün sürdüğünde normal karşılanan durumlardan birisidir. Kanal tedavisi yapılan diş kökünde tedavi çalışması yapıldığı için diş kökünde kısa süreli bir tahribat meydana gelebilir. Bu durum aynı zamanda diş ağrısına da sebebiyet verir. 

Kanal tedavisi hastaya lokal anestezi ile uygulanır. Lokal anestezi de dişlerde hassasiyetin ve ağrının oluşmasına sebebiyet verebilir. Eğer diş çok köklü ise ve tedavi zor geçmiş ise bu durumda ağrı seviyesi biraz daha yüksek olabilir. Bu gibi durumlarda kanal tedavisi sonrasında diş ağrısı 2-3 gün boyunca normaldir. 

Dişte kanal tedavisi yapıldıktan sonra ağrı çok uzun sürmüş ise bu durumda eksik tedavi yapılmış ya da diş kökü bakteri kapmış olabilir. Bu durumlarda mutlaka tedaviyi yapan uzmana mutlaka danışılmalıdır. 

İltihaplı Dişe Kanal Tedavisi Yapılır mı?

Kanal tedavisi yapılan diş iltihabı tedavisi mümkün olduğundan iltihaplı dişe kanal tedavisi yapmak da mümkündür. Hatta diş özü yanı yumuşak doku olan pulpada enfeksiyon, iltihap veya hasar meydana geldiğinde dişin eski sağlıklı yapısına kavuşturulması için genellikle birincil uygulanan tedavi yöntemi kanal tedavisi olmaktadır. 

Kanal Tedavisi Sonrası Diş Fırçalama

Kanal tedavisi sonrasında diş fırçalamak, tedavinin daha etkili olması için son derece doğrudur. Ancak kanal tedavisi sonrasında diş çevresinde şişlik ve tahribat meydana gelebileceğinden fırçalama sırasında oldukça nazik hareketler yapılmalı ve mümkün olduğunda hassas diş fırçası kullanımına özen gösterilmelidir. 

Kanal tedavisi sonrasında diş fırçalamanın yanı sıra diş ipi kullanımı da dişlerde plak oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Ancak dişlerde şişlik ve hassasiyet söz konusu ise bu durumda diş ipi kullanırken de oldukça özenli davranılmalıdır. Tüm dikkat edilmesi noktalar tedavi sonrasında diş hekimi tarafından belirtilir. Bu sebeple mutlaka doktorunuzun önerilerini dikkate alarak diş temizliğinizi doğru yapmalısınız. 

Kanal Tedavisi Sonrası Diş Eti Şişmesi

Kanal tedavisi sonrasında diş eti şişmesi normal ve beklenen bir durumdur. Diş köklerindeki iltihabın temizlenmesiyle birlikte diş etinde de hafif hassasiyet ve ağrı oluşması çok normaldir. Bu durum genellikle 2-3 gün kadar hasta tarafından yoğun hissedilir. Daha sonrasında ise diş etindeki şişlik hafifleyerek kaybolur. 

Kanal Tedavisi Yapılan Dişin Ağrıması

Kanal tedavisi yapılan dişin ağrıması ya da diş eti ağrısı kısa süreli olduğunda normal ve olası bir durumdur. Pulpada meydana gelen enfeksiyon ya da iltihabı temizlemek için diş içi temizlenir ve bu sırada diş kökleri tahrip olabileceği için diş tedavisi sonrasında dişlerde hassasiyet ve ağrı görülebilir. 

Dişte kanal tedavisi sonrasında birkaç gün oluşan diş ağrısı normal olmakla birlikte diş kökü iyileştikçe azalmaya başlayacaktır. Ancak söz konusu ağrı azalmamak yerine artarak şiddetleniyor ise iltihabın iyi temizlenmeme ya da diş kökünün enfeksiyon kapma ihtimaline karşılık mutlaka en kısa sürede uzmana başvurmalısınız. 

Diş Kanal Tedavisi Fiyatları

Diş kanal tedavisi ücreti her hastaya göre farklı değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterir. Öncelikle uygulamanın yapılacağı diş polikliniği, doktorun uzmanlığı, tedavinin yapılacağı bölge ya da şehir, tedavide kullanılacak malzemelerin kalitesi fiyatlandırma üzerinde etkilidir. 

Dişte kanal tedavisi fiyatları hastaya bağlı olarak da değişir. Kanal tedavisi yapılacak olan diş sayısı, dişin köklerinin fazla olması, dişin ağızda bulunduğu konum gibi durumlar da her hastanın kanal tedavisi masrafları farklı olmaktadır.

Diş Kanal Tedavisi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Dişte Kanal Tedavisi Nedir?

Dişte kanal tedavisi, köklerdeki yumuşak doku pulpa içindeki hasarı ve iltihabı tedavi ederek dişin kaybedilmesini önlemek için uygulanmaktadır. 

Kanal Tedavisi ve Dolgu Yapılan Diş Neden Ağrır?

Kanal tedavisi sonrasında diş köklerindeki pulpanın temizlenmesi sonrasında birkaç gün oluşan ağrı normaldir. Eğer dolgu sonrasında ağrı var ise dolgu doğru yapılmamış ve dolgudaki çatlaklar nedeniyle doğal dişe hava sızması anlamına gelebilmektedir. Bu durumda mutlaka uzmana başvurulmalıdır. 

Dişe Kanal Tedavisi Neden Yapılır?

İleri derecede çürüyen ya da enfekte olan dişi tedavi etmek için kanal tedavisi uygulanabilir. Kanal tedavisi aynı zamanda diş kaybını önlemek için yapılmaktadır. 

Kanal Tedavisi Yapılan Diş Çürürse Ne Olur?

Kanal tedavisi yapılan dişin çürümesi durumunda diş pulpasının tekrar temizlenmesi mümkün olabilir. Pulpanın temizlenmesi ve dişin onarımı sonrasına dişin hava almaması için son aşamada dolgu yapılır. 

Diş Kanal Tedavisi Nasıl Olur?

Kanal tedavisi, dişin içinde bulunan diş özünün yani pulpanın alınması sonrasında diş için temizlenmesi ve doldurulması şeklinde yapılır. Böylece çürük ve sağlıksız diş kurtarılmış olur. 

Diş Kanal Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Kanal tedavisinin süresi, dişin kök sayısına göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle kanal tedavisi genellikle 30 dakika ila 2 saat arasında sürebilir. 

Ağrıyan Dişe Kanal Tedavisi Yapılır mı?

Ağrıyan diş, iltihap ve enfeksiyon dışında farklı nedenlerden dolayı da ağrıyor olabilir. Bu nedenle de her ağrıyan dişe ağrının nedeni anlaşılana kadar kanal tedavisi yapılmaz.  

Apseli Dişe Kanal Tedavisi Yapılır mı?

Kanal tedavisi, apseli dişin durumuna göre eğer diş hekimi uygun görürse apseli  dişe de zaman zaman uygulanabilmektedir. 

Kanal Tedavisi Olan Diş Ağrır mı?

Kanal tedavisi sonrasında kısa süreli ağrı oluşumu son derece normaldir. Ancak ağrılar uzun sürer ise bu durumda mutlaka uzmana başvurmak gerekir. 

Kaplama Dişe Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kaplama olan dişe kaplama çıkarılarak kanal tedavisi yapılabileceği gibi dişin durumuna göre kaplama çıkarılmadan da yapılması mümkündür. 

Diş Kanal Tedavisi Hangi Bölümde Yapılır?

Dişte kanal tedavisi işlemleri endodonti bölümünde endodonti yani diş kanal tedavisi alanında uzmanlaşmış hekimler tarafından yapılır. 

20 lik Diş Kanal Tedavisi Olur mu?

Eğer 20lik dişler, dişlerin sağlıklı yapısını tehdit etmiyorsa hem 20lik dişin hem de diğer dişlerin sağlıklı yapısını korumak için 20lik dişe kanal tedavisi yapılabilir. 

Kanal Tedavisi Yapılan Diş Çürür mü?

Kanal tedavisi, eğer dişe uzman tarafından doğru bir şekilde uygulanmış ise kanal tedavisi yapılan dişte çürüme olmamalıdır. Şayet bazen çürüme olması muhtemeldir. 

Hangi Dişe Kanal Tedavisi Yapılır?

Diş kemiğinde çatlak oluşumu ya da derin çürükler görülen tüm dişleri onarmak ve sağlıklı yapısına kavuşturmak için kanal tedavisi uygulanabilir. 

Kanal Tedavisi Yapılan Diş Kırılırsa Ne Yapılır?

Eğer kanal tedavisi yapılan ve kırılan dişin kırığı pulpaya kadar ulaşmışsa kanal tedavisi uygulanabilir. Eğer kırık dişte derin çürük varsa ve çürük köke kadar ulaşmışsa dişin çekimi söz konusu olabilir. 

İltihaplı Dişe Kanal Tedavisi Yapılırsa Ne Olur?

Pulpası yani yumuşak dokusu iltihap ya da enfeksiyon olmuş olan dişlere kanal tedavisi sırasında pulpa çıkarılıp diş içi temizlenerek tedavi uygulanır. 

Kanal Tedavisi Yapılmış Diş Nasıl Çekilir?

Kanal tedavisi yapılmış olan dişin içerisinde sinirler alınmış olduğundan söz konusu dişlerin çekimi lokal anestezi ile oldukça basit ve hızlı bir işlemdir. 

Kanal Tedavisi Yapılan Diş Ne Kadar Dayanır?

Kanal tedavisi yapılmış olan diş, eğer zarar verici bir durum ile karşılaşmaz ise genellikle kalıcı ve ömürlüktür.

Kanal Tedavisi Yapılan Diş Kaç Gün Ağrır?

Kanal tedavisi sonrasında dişlerde geçici hassasiyet ve ağrı oluşabilir. Bu ağrının 2-3 gün sürmesi oldukça normaldir. 

Diş Kanal Tedavisi İçin Hangi Bölümden Randevu Alınır?

Diş kanal tedavisi için hastanelerin ya da diş polikliniklerinin Endodonti bölümünden randevu alınmalıdır. 

Sallanan Dişe Kanal Tedavisi Yapılır mı?

Sallanan dişe kanal tedavisi yapılması mümkündür. Ancak tedavi öncesinde dişin sallanma oranı, ağızdaki yeri, dişte çürük ve enfeksiyon olup olmadığı gibi durumlara bakılır ve tedavi planlaması yapılır. 

Ön Dişlere Kanal Tedavisi Yapılır mı?

Ağız içindeki diğer tüm dişler gibi ağız içindeki kesici dişler olan ön dişlere de kanal tedavisi rahatlıkla yapılabilmektedir. 

Diş Kisti Kanal Tedavisi ile Geçer mi?

Kanal tedavisi, diş kisti için birincil tedavi yöntemi değildir. Ancak kistin büyümesini önlemek amacıyla zaman zaman kanal tedavisine gerek duyulabilir. 

Diş Kanal Tedavisi Kaç Gün Sürer?

Diş kanal tedavisi, dişin durumuna göre 30 dakika sürebileceği gibi bu süre 2 saate kadar da uzayabilmektedir. 

Diş Teli Varken Kanal Tedavisi Yapılır mı?

Diş teli, tüm dişleri sardığından dolgu ve kanal tedavisi gibi tedavilerin uygulanması oldukça zor ve tehlikeli olabilmektedir. Bu nedenle de uzmanlar tarafından kanal tedavisinin diş teli öncesinde uygulanması tercih edilmektedir. 

Kanal Tedavisi Diş Rengini Koyulaştırır mı?

Kanal tedavisi sonrasında dişe uygulanan dolgu malzemesi dişin rengini değiştirebilmektedir. Ancak kanal tedavisi sonrasında diş beyazlatma işlemi ile renk farklılığı ortadan kaldırılabilmektedir. 

Kronik Apseli Dişe Kanal Tedavisi Yapılır mı?

Apsenin diş köklerine büyük zararlar vermediği durumlarda kanal tedavisi uygulanabilmektedir. Ancak apse diş köklerine inerek diş köklerine zarar vermiş ise bu durumda diş çekimi daha uygun olacaktır. 

Kanal Tedavisi Yapılan Diş İltihabı Nasıl Geçer?

Kanal tedavisi yapılan dişte iltihap meydana geldiğinde genellikle uzman tarafından antibiyotik ilaç tedavisi başlatılarak iltihabın giderilmesi amaçlanır. 

Sohbete başla!
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button